P o z v á n k a

na Valnou hromadu politického Hnutí Severočeši.cz

 

termín konání: 14. 03. 2016 v 18:00 hod.

místo konání: Most, Jakuba Arbesa 2600, 434 01

 

Program:

  • Zahájení (prezentace, kontrola zmocnění)
  • Zpráva o činnosti Hnutí za rok 2015
  • Zpráva rozhodčího výboru za rok 2015
  • Zpráva kontrolní komise za rok 2015
  • Schválení hospodaření Hnutí za rok 2015
  • Schválení auditorské zprávy Hnutí za rok 2015
  • Různé - volby
  • Diskuze
  • Závěr

 

Ing. Bronislav Schwarz
předseda Hnutí Severočeši.cz