Ministerstvo vnitra v těchto dnech dokončuje práce na paragrafovaném znění zákona o soukromé bezpečnostní činnosti. Vláda by se pak měla tímto návrhem, který upravuje oblast soukromých bezpečnostních služeb, zabývat nejpozději do konce září.

 

„Vzhledem k existenci několika tisíc soukromých bezpečnostních agentur, pro které neplatí žádná pravidla, je tento nový zákon potřebným krokem, na kterém jsme intenzivně pracovali,“ vysvětlil Martin Linhart, ředitel odboru bezpečnostní politiky, pod jehož vedením úřad na zákoně pracuje.

Upozornil, že při přípravě zákona bylo využito jak poznatků z praxe či spolupráce s odborníky z řad bezpečnostních agentur, tak i zkušeností ze zahraničí. V této souvislosti připomněl případ Slovenska, kde obdobný zákon přijali poté, co se tamější soukromé bezpečnostní agentury uchylovaly při jednání se svými klienty k nezákonnému chování. „Slovenská zkušenost jen dokazuje potřebu bezpečnostní agentury regulovat,“ dodal Linhart.

V novém zákonu se tak objeví například rozdělení soukromých bezpečnostních služeb do pěti kategorií – ostraha majetku a osob, činnost soukromých detektivů, převoz hotovosti a cenin, technická služba k ochraně osob a majetku a bezpečnostní poradenství. Zákon také stanoví podmínky pro získání licence k provozování těchto agentur, kterou bude vydávat Ministerstvo vnitra. Upraveny budou také podmínky, za kterých budou zaměstnanci agentur způsobilí k výkonu bezpečnostní činnosti – např. odborná a zdravotní způsobilost či spolehlivost.