MPSV v březnu odstartovalo projekt 22 % K ROVNOSTI s odkazem právě na rozdíl v průměrné hodinové odměně žen a mužů v ČR. Rozdíl 22 % vede k tomu, že ženy ve srovnání s muži v ČR za jeden rok pracují bez odměny za práci průměrně téměř 3 měsíce. V celkovém součtu dělá roční rozdíl v odměně žen a mužů v ČR cca 77 tisíc korun.

 

http://www.mpsv.cz/cs/25032