POZVÁNKA

na

Valnou hromadu Hnutí Severočeši.cz

konanou v budově správy SBD KRUŠNOHOR

zasedačka 1. patro, Čsl. Armády 1766, Most

dne 18. března 2019, od 17.00 hodin

 

Navržený program Valné hromady:

 1. zahájení a přivítání hostů
 2. volba pracovního předsednictva, pracovních komisí, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. zpráva o činnosti Hnutí S.cz za rok 2018
 4. zpráva o hospodaření Hnutí S.cz za rok 2018
 5. příprava krajských voleb Ústeckého kraje
 6. diskuse
 7. usnesení a závěr

V Mostě, dne 18. 2. 2019

 

Bronislav Schwarz v.r.

předseda Hnutí S.cz

Pozvánka na Valnou hromadu Hnutí Severočeši.cz

konanou v Dubí - Mstišov, K Emance 300,

dne 19. března 2018, od 17.00 hodin.

Navržený program Valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti hnutí za rok 2017
 3. Zpráva Rozhodčího výboru za rok 2017
 4. Zpráva Kontrolní komise za rok 2017
 5. Schválení hospodaření za rok 2017
 6. Schválení auditorské zprávy za rok 2017
 7. Změna stanov Hnutí Severočeši.cz
 8. Diskuse
 9. Závěr

Valné hromady se účastní v souladu s čl. II. odst. 2) Stanov Hnutí s hlasem rozhodujícím členové Předsednictva Hnutí, Kontrolní komise Hnutí, Rozhodčího výboru Hnutí a předsedové ZO nebo pověření delegáti ZO.

Pozvánka na valnou hromadu politického hnutí Severočeši.cz

Pozvánka na Valnou hromadu politického Hnutí Severočeši.cz.

Pozvánka na Řádnou valnou hromadu Hnutí Severočeši.cz konanou v Mostě, dne 24. října 2016, od 14.30 hodin.

Sdělení Českého statistického úřadu okrskovým volebním komisím v Ústeckém kraji pro volby do zastupitelstev krajů 7. - 8. října 2016

Český statistický úřad (dále jen ČSÚ) jako volební orgán, jemuž je příslušným volebním zákonem svěřeno vypracování závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, upozorňuje okrskové volební komise pracující na území Ústeckého kraje, že odvolání všech kandidátů politického hnutí č. 18 Severočeši.cz, neznamená automatickou neplatnost hlasovacího lístku a neplatnost hlasu odevzdaného pro toto hnutí.

Před čtyřmi lety se Severočeši chystali vyrazit k další cestě do světa. Vybudovali loď a vypluli do vln moře krajské politiky.

Kraje mají určitou integrační funkci, ale skutečně okresy nám chybí. Pro malé obce byly velmi potřebné, protože úředníci na okresu znali dobře své okolí a byly pro obce a jejich starosty tím odborným zázemím pomáhajícím jim v té právní džungli, která panuje.

Čekají nás krajské a senátorské volby, ve vašem obvodu Ústí nad Labem se půjde k obojím volbám. V jakém stavu je podle vás Ústí nad Labem a celý kraj? A změnilo se něco za poslední roky?

Nechápu, proč bláznivou Merkelovou premiér Sobotka pozval do Prahy. Přeskočilo i jemu? Němkyně zaměstnaná v Německu jako federální kancléřka, je pro slušné lidi nežádoucí osobou.

Ze Slovenska a Polska zaznívají hlasy, že by nebylo od věci udržet Británii v EU. Vzhledem ke kolektivním prohlášením vedoucích představitelů EU v to moc nikdo nevěří. Zvláště, když si začínají hrát na chytré tajtrlíky z vnitřní skupiny EU skládající se z notorických zamindrákovaných hlupáků - Francie, z Německa a z Itálie. 

Oficiální zpráva říká, že na 21 místech ČR proběhnou z peněz Ministerstva pro místní rozvoj demolice budov. Nejde o nevyužité, ale o vybydlené, totálně zničené domy.

Představte si, že by se někde vzalo tolik peněz. Milá představa, že? Za to by se dalo pořídit mnoho věcí.

Po úspěchu v komunálních volbách a splnění slibu, že se Severočeši stanou hlasem v Radě města Litoměřice, se náš tým připravuje také na podzimní krajské volby. Stejně jako v Litoměřicích, tak i v Ústeckém kraji nám jde hlavně o tým složený z odborníků.