Pozvánka na Valnou hromadu Hnutí Severočeši.cz

konanou v Dubí - Mstišov, K Emance 300,

dne 19. března 2018, od 17.00 hodin.

Navržený program Valné hromady:

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti hnutí za rok 2017
  3. Zpráva Rozhodčího výboru za rok 2017
  4. Zpráva Kontrolní komise za rok 2017
  5. Schválení hospodaření za rok 2017
  6. Schválení auditorské zprávy za rok 2017
  7. Změna stanov Hnutí Severočeši.cz
  8. Diskuse
  9. Závěr

Valné hromady se účastní v souladu s čl. II. odst. 2) Stanov Hnutí s hlasem rozhodujícím členové Předsednictva Hnutí, Kontrolní komise Hnutí, Rozhodčího výboru Hnutí a předsedové ZO nebo pověření delegáti ZO.