Politické hnutí Severočeši.cz vzniklo z potřeby změnit poměry v Ústeckém kraji. Jedinou šancí, jak věci změnit, je zúčastnit se voleb, uspět a splnit vlastní volební sliby.

Chceme nastolit čistou politiku bez ohledu na ideové, náboženské nebo sociální zaměření. Severočeši.cz nejsou ideologicky vymezené hnutí. Stavíme pouze a především na občanském zájmu o nápravu současného stavu.

Chceme spravedlivé rozdělování financí, chceme rozumné řešení problémů občanů.

Chceme k volbám přivést znechucené voliče. Chceme oslovit ty, kteří došli k závěru, že volit je ztráta času, protože ti nahoře se vždycky nějak dohodnou.

My nabízíme naději. Naději těm, kteří už nevěří, že se dá něco změnit.

Základní argumenty pro vznik nového hnutí

  • nynější vedení kraje nevzniklo díky přízni voličů, ale kvůli neúčasti lidí ve volbách – je to legitimní, ale špatné
  • cílem hnutí je účast široké občanské veřejnosti na řízení a správě kraje a NE podřizování se zájmům úzké ekonomické lobby
  • hnutí chce narušit hegemonii velké strany, jejíž vládnutí je pro občany škodlivé
  • hnutí chce řešit problémy malých obcí měst a také regionálních sdfružení a spolků, které dnes nejsou pro kraj ekonomicky zajímavé